Data aktualizacji: 2020-11-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Wisławy Szymborskiej w Grays
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Grays
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*6 Brennan Rd. Tilbury

 

 

Kod pocztowy*

RM18 8AJ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447511551832Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolagrays@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eliza Skiba

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polandia

6 Brennan Road RM18 8AJ Tilbury Essex United Kingdom


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Celem naszej Szkoły jest szerzenie wiedzy ogólnej o Polsce, polskiej kulturze i tradycjach. Dążymy do utrwalania wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, kultywowania języka polskiego oraz pogłębiania znajomości literatury ojczystej i historii kraju.

Nauka w szkole obejmuje: język polski, historię Polski oraz geografię Polski. 

Program nauczania daje również możliwość przygotowania uczniów do angielskich egzaminów GCSE i A-level z języka polskiego. Prowadzimy także zajęcia logopedyczne dla uczniów wymagających terapii. Nasi podopieczni sa pod stałą opieka szkolnego psychologa.

Nauczyciele naszej Szkoły posiadają dyplomy magisterskie zarówno rodzimych, jak i brytyjskich uniwersytetów. Wszyscy nauczyciele, asystenci i wolontariusze posiadają dokumenty o niekaralności (DBS).

W trakcie roku szkolnego organizujemy wydarzenia kulturalne i zajęcia dodatkowe dla dzieci, aby uatrakcyjnić i umilić czas spędzany w szkole.

         


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19130
              - 2019/20138
              - 2020/2191

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września do czerwca w soboty w godz. 10:00-13:40

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie ukończenia klasy z wyszczególnieniem uczonych przedmiotów i otrzymanych ocen

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoły po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---