Data aktualizacji: 2019-05-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu
- w języku lokalnym *Polish Saturday School under the Auspices of Polish Ex-Servicemen Association in Edinburgh
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*2-20

 

 

Kod pocztowy*

EH3 9ES

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447857994620Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaspk@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Miąskowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organ prowadzący: Polish Integration Club, 23 Printers Land, G76 8HP, Clarkston. 

Rok powstania szkoły.*
1948
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Edynburgu jest szkołą obejmującą nauką dzieci od lat 3. Prowadzone są tutaj zajęcia z języka polskiego, kultury i tradycji polskich, jak również religii, matematyki, oraz koła zainteresowań. Prowadzimy również kursy przygotowawcze do egzaminów GCSE i A-level.

Szkoła organizuje bardzo dużo wydarzeń kulturalno - dydaktycznych, w tym również kolonie dla naszych uczniów nad Bałtykiem. 

Ściśle współpracujemy ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów w Edynburgu, które obejmuje nas patronatem, jak również z Konsulem RP w Edynburgu oraz innymi organizacjami polonijnymi. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Edynburg od czasów II wojny św. zamieszkiwało wielu Polaków - żołnierzy, którzy pozostali tutaj po zakończeniu walk. Populacja Polonii znacząco wzrosła odkąd Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19115
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, a kończą w połowie czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje wewnętrzne świadectwa szkolne. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są samozatrudnieni.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---