Data aktualizacji: 2020-10-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Los Angeles
- w języku lokalnym *Polish Alma Mater
Miejscowość *Los Angeles
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3424 West Adams Blvd.

 

 

Kod pocztowy*

CA 90018

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 661 1818 669 3741Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): henryka.lazarz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Henryka Lazarz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Henryka Lazarz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Macierz Szkolna/ Polish Alma Mater

3424 West Adams Blvd.  Los Angeles, CA 90018


Rok powstania szkoły.*
1952
Krótki opis szkoły *


Szkoła zarejestrowana jest w stanie Kalifornia. Do szkoły uczęszcza średnio ponad 76 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Zajęcia prowadzone są w klasach od 0 do VIII, w pomieszczeniach należących do parafii. Lekcje odbywają się tylko w soboty od godziny 10.00 do 14.00.

Szkoła umożliwia dzieciom pogłębianie znajomości historii, geografii, zwyczajów, kultury i języka polskiego od września do czerwca.

Od marca 2020 r. szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne on-line z powodu Covid-19.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Szkoła ma swoją siedzibę w Los Angeles, niedaleko centrum miasta.

Społeczność polska jest bardzo rozrzucona po całym mieście, jak i jej okolicach.

Pedagodzy jak i  uczniowie jadą nawet około 70 mil w jedną stronę (w wielkim korku),

aby uczestniczyć w zajęciach sobotniej szkoły (wielkie poświęcenie).

Polacy w LA dzielą się na tych, którzy wyemigrowali do USA po wojnie, urodzonych w tym kraju oraz nową emigrację posolidarnościową.

Niewielką grupę stanowią ci, którzy przybyli na kontrakty.

 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1976
              - 2019/2075
              - 2020/2165

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Nowy rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września

i kończy w drugą sobotę czerwca (10 mc).

 


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Klasa 0 - uczniowie otrzymują ,,Dyplom Uczęszczania''

Uczniowie klasy I, II i III otrzymują ,,Świadectwo Opisowe'' ukończenia szkoły

Uczniowie klasy V, VI i VII otrzymują ,,Świadectwo Ukończenia Szkoły''

Uczniowie klasa VIII otrzymują ,,Świadectwo Ukończenia'' klasy 8, ,,Dyplom Ukończenia Szkoły'' i  w języku angielskim ,,Certificate"oraz ,,Official Transcript"


 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Dyrektor szkoły zatrudnia potencjalnych nauczycieli w porozumieniu z Zarządem Rodziców.


Wymagane jest wykształcenie pedagogiczne.


Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Nauczyciela.


Za każdą przepracowaną godzinę nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 20.00 dolarów, co wskazuje na to, że opłata jest raczej symboliczna.


Nauczyciel szkoły polonijnej wykonuje swoją pracę z potrzeby serca, a nie dla wynagrodzenia.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---