Data aktualizacji: 2021-03-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Akademia w Scunthorpe
- w języku lokalnym *Polish Academy
Miejscowość *Scunthorpe
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Digby Street

 

 

Kod pocztowy*

DN15 7LU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 447718904123Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zanetta.tom@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Żanetta Tomaszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Jesteśmy zarejestrowani w Polskiej Macierzy Szkolnej.

Polish Educational Society

238 King Street
London
W6 0RF

Tel: 020 8742 6431


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Polska Akademia proponuje swoim uczniom zajęcia w następujących grupach: 4 latki - grupa przedszkolna, 5 latki - zerówka, klasa 1-3 - nauczania początkowe, klasy 4-6 nauczanie zintegrowane oraz klsa 7 i 8. W roku szkolnym 2018/19 powstała grupa dzieci przygotowująca się do egzaminów GCES.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Pracujemy na podstawie programowej Polskiej Macierzy oraz na podręcznikach pani Małgorzaty Pawlusiewicz. Uczniowie podczas zajęć mówią, piszą, czytają, uczą się wierszy, piosenek, poznają tradycje i kulturę polską. Poznają najważniejsze wydarzenia historyczne i związane z nimi obchody, uczą się geografii kraju.

Nasi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, konkursach, przedstawieniach, akademiach, wycieczkach organizowanych przez szkołę.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19104
              - 2019/20120
              - 2020/21105

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się z początkiem września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy dyplomy ukończenia danej klasy oraz oceny opisowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły, warunkiem jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego niekoniecznie kierunkowego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---