Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Southampton
- w języku lokalnym *Fryderyk Chopin Polish School
Miejscowość *Southampton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Hill Lane

 

 

Kod pocztowy*

SO15 5RL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7756686472Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): administacja@polskaszkola-southamton.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Pawłowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Pawłowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła im.Fryderyka Chopina zarejestrowana jest w Charity Commision nr.1167952 jako forma prawna Company Limited by Guarantee.

Szkoła jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie.

Nauczyciele naszej szkoły należą do ZNP zagranicą w Londynie.


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Szkoła ma   473 uczniów  23 nauczycieli,psychologa, ,2 bibliotekarzy 1 katechetkę,1 panią w sekretariacie szkoły,dyżurnych rodziców dbających o bezpieczeństwo przebiegu przerwy na drugie śniadanie  i Zarząd szkoły-dyrektor,zastępca dyrektora,sekretarz,administrator.

W szkole odbywają się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne-,kółko języka hiszpańskiego,SKS,piłka nożna,kółko muzyczne,kółko plastyczne,pika nona


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Southampton to miasto przyportowe.Jest tutaj duże skupisko Polonii.

Szkoła współpracuje z organizacjami polonijnymi -Klub Polski,Ośrodek Parafialny,SOS Polonia,Stowarzyszenie Przyjaciół  Polskich Weteranów,

Polski zespół folklorystyczny ,,Karpaty".


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19489
              - 2019/20483
              - 2020/21473

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynały się 12 września 2020 r.,kończą  3 lipca 2021 roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne,dyplomy za ukończenie zerówki i za szczególne osiągnięcia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele, asystenci klasowi,dyżurni rodzice,stale współpracujący  ze szkołą są samozatrudnieni i pracują na umowę o zatrudnieniu,Wystawiaja szkole rachunek za przepracowane soboty.Dostają pieniądze przelewem na konto bankowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---