Data aktualizacji: 2021-01-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. gen. K. Pułaskiego w Harwood Heights
- w języku lokalnym *General Kazimir Pulaski Saturday School or Parents Association gen. K. Pulaski School
Miejscowość *Harwood Heights, IL
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*6740 W. Montrose Ave. Harwood Hts., IL

 

 

Kod pocztowy*

60706

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 708-969-0117Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@szkolapulaskiego.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Michalkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Wozny Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Parents Association gen. K. Pulaski 

P. O. Box 564336

Chicago, IL 60656


Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła, Polska Szkoła im. gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights założona w 1951r, jest jedną  z najstarszych polonijnych szkół w aglomeracji chicagowskiej.   Szkoła stanowi pomost łączący środowiska polonijne, a zwłaszcza dzieci i młodzież, z polskością, z jej przebogatą historią i kulturą.  Krzewienie ojczystej mowy, poznawanie polskiej kultury, historii służy pogłębianiu tożsamości Amerykanów polskiego pochodzenia i pomaga lepiej zrozumieć własne korzenie, bez których nikt z nas nie mógłby powiedzieć kim jest.  Nasza szkoła to także miejsce, gdzie skupia się życie lokalnej społeczności polonijnej. Powstała i trwa dzięki pragnieniu oraz wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu ludzi, którzy ją tworzą. Poprzez podejmowane inicjatyw, których charakter często wykracza poza zajęcia dydaktyczne, integruje i cementuje skupione wokół niej środowiska, stanowiąc wizytówkę ich osiągnięć i powód uzasadnionej  dumy. Dzięki służbie polskości za granicą, szkoła polonijna przyczynia się jednocześnie do umocnienia pozycji i prestiżu Polonii w społeczeństwie amerykańskim. Znajomość drugiego języka, poczucie przynależności do drugiego narodu i jego dziedzictwa to ogromne bogactwo. To szersze horyzonty myślowe, głębsza wrażliwość i zdolność pełniejszego rozumienia innych ludzi i świata w całej jego różnorodności i bogactwie. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rodziców. Posiada pełną akredytację Illinois Board of Education.

 

 

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19336
              - 2019/20332
              - 2020/21321

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczynaja sie w druga sobote wrzesnia i koncza sie w przedostatnia sobote maja. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa w jezyku polskim i angielskim. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Rozmowa wstepna, sprawdzenie kwalifikacji 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---