Data aktualizacji: 2017-05-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish School
Miejscowość *Parsippany, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*189 Baldwin Rd. Parsippany, NJ

 

 

Kod pocztowy*

07054

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 01 201-738-9329Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rgedzior@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Gedzior

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Gedzior Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola Polska im. Jana Pawla II w Parsippany, NJ załozona zostala 10 lat temu z incijattywy rodzicow. Szkola wypozycza pomieszczenia (tylko w soboty) od amerykanskiej szkoly katolicjkiej mieszczacej sie przy 189 Baldwin Rd. Parsippany,NJ. Adres do korespondencji P.O. Box 252 Lake Hiawatha, NJ 07034

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Zajecia w naszej szkole odbywaja sie dla dzieci od lat 4 do 15.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Do naszej szkoly przyjezdzaja rodziny z oddalonych od niej miejsc. Samo miasto Parsippany nie posiada duzo Polonii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynaja sie w druga robote wrzesnia i koncza w trzecia robote maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkolne i dyplomy 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
nauczyciele sa zatrudniani w szkole przez rade szkoly 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---