Data aktualizacji: 2020-10-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *PSD im Henryka Sienkiewicza
- w języku lokalnym *Henryk Sienkiewicz Educational Society
Miejscowość *Brooklyn
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1514 - 72 Street

 

 

Kod pocztowy*

11228

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0 1 718 666 5404Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@szkolapl.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Kubicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Kubicka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Henryk Sienkiewicz Educational Society/ Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza

1514- 72 Street, Brooklyn, NY 11228


Rok powstania szkoły.*
1928
Krótki opis szkoły *

Szkoła przyjmuje dzieci pochodzenia polskiego w wieku od lat 3.

Prowadzi zajęcia przedszkolne z dziećmi pomiędzy 3 a 5 rokiem życia, zajęcia z nauki języka polskiego,

historii i geografi Polski w klasach 1- 8 oraz zajęcia z polskiej literatury, historii i geografii w klasach licealnych.

Dodatkowo szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne:kółko fotograficzne, plastyczne i taneczne. Przy szkole działa Związek Harcerstwa Polskiego.                                                                                     Uczniowie biorą udział w wielu ważnych wydarzeniach polonijnych o charakterze narodowo patriotycznym.

Uczniowie angażowani są również do udziału w wielu akcjach charytatywnych, takich jak WOŚP.

Licznie, chętnie i z sukcesami biorą udział w wielu konkursach międzyszkolnych i międzynarodowych, takich jak: Być Polakiem, konkursie literackim im. W.Chotomskiej, konkursach historycznych czy też plastycznych.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
PSD im.Henryka Sienkieiwcza działa przy włosko- amerykańskiej parafii Our Lady of Guadalupe. W okolicy mieszka bardzo duża grupa polonijna.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19350
              - 2019/20370
              - 2020/21270

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w 1 sobotę września a kończą w drugą sobotę czerwca

trwają od godziny 9 rano do 1:30 po południu, w okresie rezimu sanitarno epidemiologicznego (Covid-19) szkoła prowadzi naucznie w formie zdlanej.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje dyplomy przedszkolaka - klasy przedszkolne

dyplom ukończenia zerówki 

świadectwa szkolne Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce klasy 1 - 11

dyplomy absolwenta 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Towarzystwo Oświatowe na wniosek dyrektora szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---