Data aktualizacji: 2020-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield
- w języku lokalnym *Polish Educational and Culture Organization in Garfield NJ
Miejscowość *Garfield
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*PO Box 47

 

 

Kod pocztowy*

07026

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 201-893-4896Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): chatnik@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Sadowska-Chetnik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Sadowska-Chetnik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Ewa Sadowska-Chetnik

Po Bov 47

Garfield, NJ 07026


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *
Prowadzi zajecia jezyka polskiego, historii, geogrsfii Polski, matematyki, plastyki, muzyki. Grupa dzieci: przedszkole, klasy mlodsze, starsze, liceum.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Parafia Swietego Stanislawa Kostki w New Jersey , polnocne New Jersey oraz stan New York.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19320
              - 2019/20330
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesien i czerwiec kazdego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Centarla Szkol Polskich w Ameryce

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrektor, przyjmowani nauczyciele z wyksztalceniem wyzszym, polskim

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---