Data aktualizacji: 2020-12-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. św.Jana Pawła II w New Britain
- w języku lokalnym *Polish Language School
Miejscowość *New Britain
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*110 Mill St

 

 

Kod pocztowy*

06053

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0018606047797Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro.szkolajp@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Zlotnik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarzad Szkoly

PO.Box 2221 New Britain, CT, 06053-2221, USA


Rok powstania szkoły.*
1960
Krótki opis szkoły *

Szkola przyjmuje dzieci 5 cio letnie do oddzialu przedszkolnego , dzieci 6 cio letnie do zerowki. Posiadamy osmioklasowa szkole podstawowa i klasy licealne.

Szkola od 18 lat jest organizatorem odbywajacej sie co dwa lata wycieczki objazdowej po Polsce. W roku 2015 w dwutygodniowej wycieczce wzielo udzial 70 uczniow klas siódmych i ósmych. Kolejna wycieczka w czerwcu-lipcu 2017 roku. Co drugi rok uczniowie klas licealnych wyjeżdża na obóz językowy “Lato odkrywców” na Uniwersytecie Jagielońskim.
Przy szkole działają ; grupy taneczne, sekcje sportowe, kółka zainteresowań. Podążajac za duchem czasu, szkoła umieszcza najnowsze informacje na strone internetowej www.szkolajp.comoraz komunikuje się z rodzicami i uczniami poprzez nowoczesny system komunikacji (Blackboard) oraz Internetowy System Edukacyjny, który daje możliwość wprowadzania zadań domowych i automatycznie, powiadamia rodziców i uczniów o zamieszczonych zadaniach i ogłoszeniach. Szkolne uroczystości i wydarzenia są opisywane w lokalnej prasie , takiej jak Przegląd, Polski Expres, Mała Polska, White Eagle.

Począkowo Polska Szkoła Sobotnia liczyła stu uczniów i pięciu nauczycieli, obecnie liczba uczniów wzrosła do 650 oraz 33 nauczycieli posiadających wykształcenie pedagogiczne.. Możemy bez wątpienia przyznać, iż są to pedagodzy, którzy potrafią natchnąć tak uczniów „by stali się tym kim mogą i pragną być”. Dokładają wszelkich starań aby, według wskazówek Jana Pawła II, nauczać umiejętności dostrzegania dobra, piękna i prawdy.

W ostatnich latach Szkoła wzbogaciła się o oddziały przedszkolne i klasy licealne. Po raz kolejny w tym roku uczniowie naszej szkoły przystapia do matury

Na przestrzeni lat zmieniała się siedziba szkoły, dyrektorzy, nauczyciele i zarząd. Nie sposób też wyliczyć wszystkich, którzy przyczynili się do jej rozwoju; można jedynie stwierdzić, ze najlepszym owocem pracy tak wielu osób jest fakt, że przez ponad pół wieku szkołę ukończyło tysiące dzieci. Naszym nieustannym wyzwaniem jest zaszczepianie ducha polskości w młodym pokoleniu Polaków mieszkających w Ameryce.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Spolecznosc New Britain, w ktorym miesci sie szkola to w 30% ludnosc pochodzenia polskiego, Znajduje sie tu wiele klubow i organizacji polonijnych z ktorymi szkola wspolpracuje. Istnieje specjana czesc polska zwana" Mala Polska" skupiajace polskie biznesy i instytucje.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19691
              - 2019/20714
              - 2020/21494

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zaczynaja sie w druga sobote wrzesnia i koncza w druga sobote czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy swiadectwa ukonczenia klasy i swiadectwa ukonczenia szkoly.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly , na podstawie dokumentow potwierdzajacych przygotowanie pedagiczne.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---