Data aktualizacji: 2021-03-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Kochanowskiego w Londynie
- w języku lokalnym *Polish School of Jan Kochanowski
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*88 Beresford Avenue

 

 

Kod pocztowy*

W7 3AP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7734581134Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ps@polskaszkola-northolt.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Awizen

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Awizen Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkołę prowadzi dyrektor 

Polish School of Jan Kochanowski 

88 Beresford Avenue 

W7 3AP 

London 

UK 


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
  • Dzieci w naszej szkole mają okazję uczyć się języka polskiego wraz z najistotniejszymi elementami wiedzy o Polsce, a w szczególności polskich tradycji, geografii i historii naszej Ojczyzny, a także jednego z głównych elementów tworzących krajobraz społeczny – religii chrześcijańskiej wraz z jej etosem.
    Dbamy o to by każde z „naszych” dzieci było świadome i dumne ze swojego pochodzenia. Pielęgnujemy pamięć o naszych przodkach oraz dziedzictwie kulturowym.
    Pamiętamy też, że życie to nie tylko sama nauka dlatego mobilizujemy uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i realizacji swoich ambicji. Główną pomocą w tym są dla nas organizowane przez grono pedagogiczne akademie i konkursy.
    Jako szkoła odpowiedzialna społecznie dbamy o bezpieczeństwo dzieci nie tylko w czasie zajęć, ale także na codzień.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20309
              - 2020/21243

Wiek uczniów *

3-6 lat, 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się w druga sobotę września i kończą w trzecią sobotę czerwca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa i dyplomy 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---