Data aktualizacji: 2020-11-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Wheeling
- w języku lokalnym *Slowacki Polish School
Miejscowość *Wheeling
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*181 W Dundee Rd

 

 

Kod pocztowy*

60090

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

konsulat RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 8479124193Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rjrudnicki@comcast.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Rudnicki

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Parafialna Szkola im. Juliusza Slowackiego
181 W Dundee Rd
Wheeling IL 60090
USA

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Na proces dydaktyczny składają się- realizacja programu nauczania opracowanego specjalnie dla szkól polonijnych w Stanach Zjednoczonych oraz realizacja programu nauczania religii.

Atrakcyjnym uzupełnieniem obu tych programów są tzw. lekcje historii, tradycji i kultury polskiej. Są to wspólnie przeżywane - Wigilia Bożego Narodzenia, Śniadanie Wielkanocne, a z uroczystosci państwowych: 3 Majai 11 listopada.

Rodzice i uczniowie wysoko cenią sobie uczestnictwo w imprezach szkolnych, wycieczkach, ogniskach i piknikach. Szkoła rozwija się systematycznie, każdego roku rozszerza zajęcia pozalekcyjne i kólka zainteresowań, czym zyskuje sobie opinię placówki poważnej, solidnej, niezastapionej i widocznej w środowisku. Rozrasta się również liczebnie; w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do niej ponad 680 uczniów, pracuje ponad 30 nauczycieli, 4 katechetów,  muzycy.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Wheeling i okolicach znajduje się duże skupisko Polaków. W ostatnich latach obserwujemy stały napływ nowych polskich rodzin. Powstają i prężnie działają polskie biznesy. W kościołach odprawiane są msze w języku polskim. Piękna biblioteka oferuje wiele polskich książek. Organizowane są pikniki, zajęcia sportowe, teatralne i taneczne integrujące polską społeczność. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19700
              - 2019/20650
              - 2020/21600

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny zaczyna się w II połowie sierpnia i trwa do II połowy maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia, dyplomy, transkrypty do szkół średnich i wyższych uczelni

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawionych dokumentów, stażu pracy, referencji

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
- -