Data aktualizacji: 2020-12-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Faustyny. Nowy Jork/Ozone Park
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School st Faustyna
Miejscowość *Ozone Park , Nowy Jork
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*101-41 91st Street, Ozone Park, NY 11416

 

 

Kod pocztowy*

NY 11416

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 01 (917) 602 2807Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rochocka@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Ochocka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Maciejkowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Centrala Polskich Szkol Doksztalcajacych w Ameryce

PO.BOX 930063 Rockaway Beach BLVD, NY11693


Rok powstania szkoły.*
1970
Krótki opis szkoły *
Szkola wynajmuje klasy w Szkole parafialnej .
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkola spoleczna

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19160
              - 2019/20165
              - 2020/21127

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczecie druga sobota wrzesnia

zakonczenie ostatnia sobota maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Ukonczenia szkoly podstawowej

Ukonczenia liceum

Egzamin LOTE z jezyka Polskiego po ukonczeniu 8 kl

Egzamin certyfikatowy z Jezyka Polskiego 3-4 liceum
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---