Data aktualizacji: 2020-12-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła przedmiotów ojczystych im. Matki Boskiej Częstochowskiej w Londynie
- w języku lokalnym *Our Lady of Czestochowa Polish School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Hornsey

 

 

Kod pocztowy*

N8 7NU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7513 528338Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolambc@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara O'Driscoll

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Stanisława Coppola Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Our Lady of Czestochowa Polish School

175 Carlingford Road

London N.15 3ET


Charity Number: 1175364


Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *


Zajęcia odbywają się w soboty rano od 9.30 do 13.00. O 11.00 mamy pół godzinną przerwę, gdzie dzieci mają okazje pobawić się na boisku a nauczyciele mają spotkanie przy kawie w jadalni.

Mamy uczniów w wieku od 3 do 17 lat. Dla najmłodszych są przedszkola, a najstarszych uczniow szykujemy do egzaminow maturalnych z języka polskiego w angielskim systemie nauki. Nasi uczniowie zawsze mają bardzo dobre wyniki.

Obecnie mamy 19 klas i 35 nauczycieli. Dzieci uczą się przedmiotów ojczystych, czyli języka polskiego, historii i geografii Polski i religii. Ksiądz przygotowuje dzieci do Pierwszej Komunii.

Klasy są numerowane jak w angielskich szkołach, czyli że w klasie 1 mamy dzieci, które mają skończone 5 lat, a nie starsze jak w Polsce. Korzystamy z programu opracowanego przez Polską Macierz Szkolną na potrzeby naszych dzieci. Korzystamy z podręczników wydanych przez Polską Macierz Szkolną jak i wydanych w Polsce. Niektórzy nauczyciele szykują własny materiał.

Szkoła działa dzięki ofiarnej pracy wszystkich z nią związanych. ma bardzo dobrze dobrane Grono Nauczycielskie i bardzo sumienny Zarząd Kola Rodzicielskiego, który wspiera dyrektora i nauczycieli, zajmuje się sprawami finansowymi, organizuje dyżury rodziców, zapewnia działalność kawiarni przez cały ranek kiedy są zajęcia, pilnuje parkingu i wiele innych obowiązków.

Po zajęciach szkolnych odbywają się zbiórki harcerzy i harcerek.

W szkole panuje mila i serdeczna atmosfera.

W tym roku z powodu Pandemii szkoła była zamknięta od marca do czerwca, i zajęcia odbywały się zdalnie.

Od września 2020 wróciliśmy do szkoły i musieliśmy wprowadzić różne regulaminy, aby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Ale cieszymy się, że możemy dalej działać. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Szkola ma zajęcia w angielskiej szkole w północnym Londynie, w dzielnicy Hornsey. W północnym Londynie zawsze było wielu Polaków, którzy się skupiali koło kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej (Devonia)w dzielnicy Islington w północnym Londynie. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej bardzo dużo Polaków przyjechało do Londynu i w północnym Londynie jest ich bardzo wiele. Dzieci chodzą do naszej szkoły i do innych nowo powstałych w pobliżu.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19382
              - 2019/20384
              - 2020/21346

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Zaczynamy w drugą sobotę września a kończymy w pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Świadectwa Polskiej Macierzy szkolnej i własne dyplomy szkolne dla uczniów klas egzaminacyjnych i przedszkolaków.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Nauczyciele są zatrudniani przez Kierownika i Zarząd Koła Rodzicielskiego.

Nauczyciele otrzymuje skromną wypłatę tylko za przepracowaną sobotę. Opłatę otrzymują od Koła Rodzicielskiego.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---