Data aktualizacji: 2021-03-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta w Copiague, NY
- w języku lokalnym *Z. Herbert Polish Supplementary School of Long Island, Inc.
Miejscowość *Copiague
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1 Molloy Street

 

 

Kod pocztowy*

11726

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001-631-793-9532Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dorotaszczech@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Szczech

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Szczech Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Z. HERBERT POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL OF LONG ISLAND, INC. 

P.O. Box 954

Lindenhurst, New York 11757


Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *
Z. Herbert Polish Supplementary School of Long Island jest organizacja non-for-profit nadzorowana przez Zarząd Szkoły w liczbie trzech osób. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Copiague i okolice, jest zamieszkiwany przez dużą liczbę imigrantów z Polski.  Coraz częściej dzieci przychodzące do nas są dziećmi rodziców o polskim pochodzeniu, ale urodzonych w Stanach Zjednoczonych, a także dzieci z małżeństw mieszanych.  

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19555
              - 2019/20530
              - 2020/21400

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku - pierwsza sobota po Swiecie Pracy (Labor Day) we wrzesniu

Zakonczenie roku - ostatnia sobota przed Memorial Day w maju

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Swiadectwo ukonczenia szkoly wydawane przez Centrale Szkol Polskich; 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na zasadzie zapotrzebowania

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---