Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcającą im. Wisławy Szymborskiej w Port Chester
- w języku lokalnym *Polska Szkoła Dokształcającą im. Wisławy Szymborskiej w Port Chester
Miejscowość *Port Chester
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*239 Willett Ave, Port Chester

 

 

Kod pocztowy*

10573

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

NY
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 011 3475129536Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aneczkaone@poczta.fm

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Brodziewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Brodziewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
PSD im. Wisławy Szymborskiej w Port Chester

Rok powstania szkoły.*
1945
Krótki opis szkoły *

Klasa przedszkolna  5-6latki.

klasy I-VIII


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Mała ale prężnie działająca lokalna społeczność.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2058
              - 2020/2143

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień-Maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zgodne z wymaganiami Centrali Polskich Szkol Dokształcających 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-