Data aktualizacji: 2021-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. Marii Konopnickiej Poughkeepsie, NY
- w języku lokalnym *Maria Konopnicka School of Polish Language
Miejscowość *Poughkeepsie, NY, Monroe NY
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*70 Hooker Avenue, 26 Still Rd

 

 

Kod pocztowy*

12601 , 10950

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 917 667 5738Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@szkolapolska.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Paulina Surowiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Maria Konopnicka School of Polish Language

16 Algernon St

Cornwall NY 12518 

pieczęć nad szkoła ma Rada Dyrektorów szkoły 


Szkoła współpracuje z 

Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

PO BOX 930063

Rockaway Beach Blvd NY 11693


Rok powstania szkoły.*
1969
Krótki opis szkoły *

Szkoła J.Polskiego  im. Marii Konopnickiej w Poughkeepsie NY ma na celu nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury oraz tradycji Polski. 

Szkoła prowadzi zajęciach w dwóch różnych placówkach 

70 Hooker Avenue 

Poughkeepsie NY 

oraz w 

26 Still Rd 

Monroe NY 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1946
              - 2019/2075
              - 2020/2161

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--