Data aktualizacji: 2019-05-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO
- w języku lokalnym *POLISH AKADEMY
Miejscowość *LONDYN HANWELL
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*OAKLANDS ROAD

 

 

Kod pocztowy*

W7 2DP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447809408471Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): INFO@POLISHACADEMY.CO.UK

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

AGNIESZKA WIETESKA /ANNA MARUSZAK

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

POLISH ACADEMY

5 SEWARD ROAD

W7 2JS


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Jesteśmy szkołą, która zapewnia Twojemu dziecku możliwość nauki w dni powszednie.


Zajęcia w naszej szkole odbywają się dwa razy w tygodniu, co pozwala znacznie zwiększyć efektywność nauczania.


Nasza szkoła czynna jest przez 36 tygodni, co daje sumę aż 152 godzin dydaktycznych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1968
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---