Data aktualizacji: 2021-03-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth
- w języku lokalnym *The Polish Community School Portsmouth
Miejscowość *Portsmouth
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. Marys Rd. PO1 5PF

 

 

Kod pocztowy*

PO1 5PF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447706827664Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolaportsmouth.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Michalska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

jak wyżej Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest prowadzona przez Zarząd Szkoły składający się z grupy wybranych rodziców i przyjaciół szkoły.  Szkoła jest prowadzona jako instytucja charytatywna, zarejestrowana w oficjalnym rejestrze Charity Commision w Wielkiej Brytanii no 1159555.

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
The Polish Community School in Portsmouth – Polska Szkoła w Portsmouth imienia Powstańców Listopadowych jest szkołą społeczną- organizacją charytatywą zarejestrowaną w UK Charity Commision (numer charity 1159555). Tworzą ją wspólnie nauczyciele, rodzice i dzieci. Nauka w polskiej szkole odbywa się wyłącznie w soboty i dlatego nauczanie w niej różni się od tego w szkołach w kraju. Oparte jest ono na specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej. Korzystamy zarówno z podręczników wydanych w Polsce jak rownież ze specjalnych wydawnictw Polskiej Macierzy Szkolnej oraz wydawnictw dla szkól polonijnych. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły stają się automatycznie członkami naszej organizacji. Szkoła działa przy pomocy rodziców i nauczycieli, prowadzona jest przez Zarząd Szkoły , który zostaje zatwierdzony corocznie do końca listopada na walnym zebraniu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiejLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19105
              - 2019/20140
              - 2020/2120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia zaczynamy w tydzień po rozpoczeciu roku szkolnego w szkołach lokalnych a kończymy tydzień przed oficjalnym końcem roku szkolnego w szkołach lokalnych - w 2020/21 roku zajęcia tylko online stąd bardzo zredukowana liczba uczniów (pomimo że początkowo, z nadzieję na normalne zajęcia w klasach) zapisało się 120.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia klasy/danego roku szkolnego 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---