Data aktualizacji: 2021-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola w Wisconsin
- w języku lokalnym *Polish School of Wisconsin
Miejscowość *Milwaukee, WI
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2900 Menomonee River Pkwy, Milwaukee,WI

 

 

Kod pocztowy*

53222

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +011 4142200701Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): directors@pswisconsin.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ela Ostrowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ela Ostrowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

PSWisconsin
12605 W North Ave #117

Brookfield, WI 53005-4629

Society
414-939-3970

directors@pswisconsin.org

School

414-220-0701
polska.edukacja@pswisconsin.org


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Jesteśmy społeczną, niedochodową organizacja utworzoną z potrzeby chwili przez Polaków zamieszkujących stan Wisconsin.

Jednym z pierwszych zadań PSW było utworzenie Polskiej Szkoły, która miałaby nauczać języka polskiego, przybliżać polskie obyczaje, kulturę i tradycje począwszy od najmłodszego pokolenia Polaków.

Powstała Nowa Polska Szkoła w Wisconsin.

Szkoła, która dąży do tego, by uczniowie identyfikowali się z polskością nie dla zaspokojenia ambicji swoich rodziców czy nauczycieli, lecz z własnej nieprzymuszonej woli. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by w ciekawy sposób zachęcić i zmotywować naszych uczniów do poznawania języka i kultury polskiej. Pragniemy, aby nasi studenci żyjący na pograniczu dwóch kultur zdobyli umiejętności wkomponowania pozyskanej wiedzy w języku polskim w całokształt edukacji.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest krzewienie kultury polskiej nie tylko w Wisconsin. Dlatego też nawiązujemy kontakty z polonijnymi organizacjami, których działalność i cele są zbliżone do naszych. Tylko dzięki zaangażowaniu nas wszystkich będziemy mogli je realizować. Jednak głównym i podstawowym założeniem PSW jest zjednoczenie Polonii w stanie Wisconsin. Jesteśmy wspaniałym narodem, z z wielkim potencjałem. Wykorzystajmy tę siłę. Każdy z nas ma wiedzę, zdobyty zawód, czy doświadczenie. Nie bójmy się tego wykorzystać.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Jesteśmy społeczną, niedochodową organizacja utworzoną z potrzeby chwili przez Polaków zamieszkujących stan Wisconsin.

Jednym z pierwszych zadań PSW było utworzenie Polskiej Szkoły, która miałaby nauczać języka polskiego, przybliżać polskie obyczaje, kulturę i tradycje począwszy od najmłodszego pokolenia Polaków.

Powstała Nowa Polska Szkoła w Wisconsin.

Szkoła, która dąży do tego, by uczniowie identyfikowali się z polskością nie dla zaspokojenia ambicji swoich rodziców czy nauczycieli, lecz z własnej nieprzymuszonej woli. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by w ciekawy sposób zachęcić i zmotywować naszych uczniów do poznawania języka i kultury polskiej. Pragniemy, aby nasi studenci żyjący na pograniczu dwóch kultur zdobyli umiejętności wkomponowania pozyskanej wiedzy w języku polskim w całokształt edukacji.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest krzewienie kultury polskiej nie tylko w Wisconsin. Dlatego też nawiązujemy kontakty z polonijnymi organizacjami, których działalność i cele są zbliżone do naszych. Tylko dzięki zaangażowaniu nas wszystkich będziemy mogli je realizować. Jednak głównym i podstawowym założeniem PSW jest zjednoczenie Polonii w stanie Wisconsin. Jesteśmy wspaniałym narodem, z z wielkim potencjałem. Wykorzystajmy tę siłę. Każdy z nas ma wiedzę, zdobyty zawód, czy doświadczenie. Nie bójmy się tego wykorzystać.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2132

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

9:30-13:55

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
rada nadzorcza

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---