Data aktualizacji: 2020-12-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w Chicago
- w języku lokalnym *Tadeusz Kosciuszko School of Polish Language
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*5341 N. Harlem Av

 

 

Kod pocztowy*

60656

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago, IL
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 17739095522Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): urszulagawlik5@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

nie ma

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Gawlik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Gawlik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd szkoły.

Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała w 1951r. z inicjatywy pani Marii Zamory i prezeski Związku Polek w Ameryce -  Albiny Damsz. Przez wiele lat szkoło działała przy parafii św. Władysława w Chicago. Szkoła obecnie liczy około 900 uczniów, 60 klas od przedszkola do liceum. W szkole pracuje 50 nauczycieli wraz z katechetami. Jesteśmy jedyną szkołą która posiadającą własny budynek szkolny w którym odbywają się zajęcia w piątek, sobotę i poniedziałek. W dodatku w soboty wynajmujmy  budynek szkoły katolickiej Mother Guerin Prep.

więcej informacji znajduje się na stronie szkoły: http://www.szkolakosciuszki.com/Historia.html


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła zlokalizowana jest w Chicago gdzie znajduje się jedno z największych skupisk Polonii poza granicami polski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19750
              - 2019/20680
              - 2020/21530

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugi weekend września i kończą się w pierwszy weekend czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkołą wydaje dwujęzyczne świadectwo ukończenia danej klasy. Dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce, dyplom za wzorowe uczęszczanie do szkoły. W ostatniej klasie liceum uczeń uzyskuje dokument potwierdzający ilość lat uczęszczenuia do polskiej szkoły i ilość godzin kredytowych zaliczonych jako język obcy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoły na zasadzie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pedagogicznego. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---