Data aktualizacji: 2022-06-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza w Sterling Heights
- w języku lokalnym *Adam Mickiewicz Polish Language School
Miejscowość *Sterling Heights
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3100 18 Mile Road

 

 

Kod pocztowy*

48314

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 12487092975Faks (z numerem kierunkowym kraju) www.szkolamickiewicza.org

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jgmurowski@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Gmurowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Gmurowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola Polska Mickiewicza

1021 Hickory Hill Court

Rochester Hills, MI 48309


Rok powstania szkoły.*
1971
Krótki opis szkoły *

Struktura szkoły jest następująca: przedszkole i klasa O (dzieci w wieku od 5 do 6. lat), szkoła podstawowa (klasy od I do VIII) oraz gimnazjum (z klasami od IX do XI). 

Uczniowie biorą czynny udzial w życiu lokalnej Poloni, aktywnie włączają się w konkursy i immprezy organizowane przez nasza szkole i Zrzeszenie Nauczycieli w MI.

Pierwsi absolwenci szkoły składali maturę w 1998 roku. Podczas  50 lat istnienia szkoły przewinęło się przez jej progi setki uczniów i dziesiątki nauczycieli. Absolwenci pozostają w życzliwych kontaktach z wychowawcami, a pobyt w szkolnych murach wspominają z sentymentem.


Wzorem postępowania dla nas wszystkich niech będą słowa patrona szkoły, Adama Mickiewicza, którego wiersze pielgrzymując od pokolenia do pokolenia przypominają, że "w słowach tylko chęć widzim.... w działaniu ...potęgę" i nawołują nas wszystkich "Polaków do zgody i bratniej miłości"...Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiejLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19330
              - 2019/20332
              - 2020/21270
              - 2021/22269

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września, a kończą w trzecim tygodniu maja.


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

 Świadectwo ukończenia nauki w danym roku szkolnym i świadectwo ukończenia szkoły. Otrzymują również dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, za udział w konkursach i uroczystościach szkolnych, za najlepszy zeszyt w klasie oraz na 100% obecność na lekcjach.

Po zdaniu egzaminu LOTE  niektórzy  uczniowie otrzymują wpis na świadectwie (transcript) szkoły amerykańskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli na podstawie wykształcenia pedagogicznego oraz doświadczenia zawodowego.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---