Data aktualizacji: 2022-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Palatine i Buffalo Grove
- w języku lokalnym *Fryderyk Chopin Polish School in Palatine and Buffalo Grove
Miejscowość *Palatine
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1141 E. Anderson Dr.

 

 

Kod pocztowy*

IL. 60074

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 18473708413Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@fryderykchopin.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wanda Antczak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Gorski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest "non profit" organizacją. Zarządzana jest przez rodziców we współpracy z nauczycielami. Utrzymywana jest z czesnego za szkołę i dotacji od sponsorów i organizacji.

Ostatnio dostalismy dofinansowanie ze Wspólnoty Polskiej.Rok powstania szkoły.*
1979
Krótki opis szkoły *
Głównym celem Polskiej Szkoły im. Fryderyka Chopina w Palatine i Buffalo Grove jest wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu narodowo-chrześcijańskim i nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski. Szkoła podtrzymuje polskie zwyczaje i tradycje. Uczniami są młodzi Amerykanie, których rodzice,  dziadkowie przybyli z Polski do USA. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty rano, jako dodatkowa szkoła dla uczniów. Jest to Szkoła o wysokim poziomie nauczania i zaangażowana w życie Polonii amerykańskiej. Zajęcia odbywają się w wynajętych budynkach: w budynku Buffalo Grove High School (szkoła publiczna) i budynku szkoły katolickiej St. Thomas of Villanova.  Dziś Grono  Pedagogiczne liczy 50 nauczycieli  z wykształceniem wyższym. Po lekcjach jest prowadzona katechizacja w języku polskim. Przygotowujemy dzieci i młodzież do przyjęcia sakramentów świętych po polsku w Parafii St. Thomas of Villanova.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska Szkoła im Fryderyka Chopina  mieści się na północno-zachodnich przedmieściach Chicago w miejscowościach: Palatine i Buffalo Grove.

Od 43 lat pomagamy polskim rodzinom, które chcą zachować polski język, tradycje i wiarę. Dziś zapisanych rodzin mamy 552.

Społeczność polska jest dość liczna na północno-zachodnich przedmieściach i stale wzrasta. Skupiamy się przy Parafii St. Thomas of Villanova w Palatine, gdzie odprawiana jest Msza św. w języku polskim.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191133
              - 2019/201094
              - 2020/21782
              - 2021/22793

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek roku szkolnego - pierwsza sobota września po Labor Day

Zakończenie roku szkolnego- sobota w maju przed Memorial Day

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia danej klasy.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - kl.8

Świadectwo ukończenia liceum zakończone egzaminem Maturalnym- kl.3 Liceum

Zaświadczenie o Akredytacji Stanu IL za naukę języka obcego- "State Approval" - dla uczniów kl. Liceum


Zaświadczenia do innych szkół o pobieraniu nauki języka polskiego w naszej szkole - w razie  zmiany szkoły.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia Dyrektor w porozumieniu z Kierownikami dydaktycznymi na podstawie wykształcenia pedagogicznego i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Listę nauczycieli  przygotowaną przez Dyrektora akceptuje Rada Rodziców i zatwierdza.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---