Data aktualizacji: 2021-09-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła nauki języka polskiego przy Miejskim Związku Polaków im. W. Reymonta
- w języku lokalnym *Школа польської мови при Міській Спілці Поляків ім.В.Реймонта
Miejscowość *Chmielnik
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Syrotiuka 22

 

 

Kod pocztowy*

22000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 067 961 35 67Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zp_chmielnik@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Viber: +380679613567

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eugenia Brylant

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Eugenia Brylant Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

NGO "Chmielnicki Miejski Związek Polaków im.W.Reymonta"

ul.Syrotiuka 22, m.Chmielnik, obwód Winnicki, Ukraina, 22000


Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Aktywnie działa nasz Związek po odrodzeniu, zachowaniu i rozwoju polskości wśród coraz szerszych rzeszy dzieci, młodzieży, dorosłych i kuracjuszy poprzez liczne imprezy okolicznościowe i święta narodowe, występy dzieci solistów i recytatorów, propagowanie kultury i języka polskiego z okazji świąt państwowych i religijnych Polski. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chmielnik – to jest miasto-uzdrowisko znaczenia państwowego. Jedno z najstarszych miast na Podolu, położone na rzece Boh, które powstało w roku 1362. A w roku 1448 w czasie pobytu Kazimierza Jagielończyka w Kamieńcu otrzymało prawo magdeburskie. Ozdobą miasta jest kościół św. Trójcy na wzgórzu w centrum. Jak również siedem kilometrów od Chmielnika, we wsi Kuriłówka urodził się wybitny polski kompozytor, pianista i działacz polityczny – Ignacy Jan Paderewski. Dzisiaj Chmielnik – to unikalne balneologiczne uzdrowisko. Nazywają go stolicą terapii radonowej państwa, skarbnicą zdrowia i perełką słonecznej Ukrainy. Sławę o cudnie działających źródłach radonowych rozpowszechniona jest na Ukrainie i za jej granicami. Leczniczą wodę z sukcesem wykorzystywują dla leczenia chorob aparatu oporno-dźwigającego, prowincjalnego systemu nerwowego i endokrynnego (cukrzyca w lekkiej i średniej formie), chorob sercewo-naczyniowych, ginekologicznych, urologicznych, dermatologicznych, powikłań po oparzeniach i innych. Na terenie miasta działa 8 sanatoriów. Powierzchnia miasta wynosi 2049,3 ha i liczy prawie 30 tys. mieszkańców, z których to każdy 10-ty ma pochodzenie polskie. Dlatego też we wrześniu 2000 roku z iniciatywy Stanisława i Marceliny Brylant (nazwisko panieńskie Tarnawska), które to byli fundatorami i jednymi z założycieli, powstał Związek Polaków im. W. Reymonta. Obecnie Związek liczy 160 rodzin i 183 dzieci i młodzieży. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20118
              - 2020/21106
              - 2021/2291

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 wrzesnia do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---