Data aktualizacji: 2021-12-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej na Willesden
- w języku lokalnym *Parents Association of Maria Konopnicka Polish Saturday School, Willesden
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Claudine's Catholic School for Girls

 

 

Kod pocztowy*

NW10 4EP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7506 999 387Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola_willesden@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Grzybowska - prezes

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola prowadzona jest przez zarzad skladajacy sie z rodzicow, który  wybierany jest na Walnym zebraniu na okres  kadencji jednego roku.

Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *


Polska Szkoła Sobotnia Im. Marii Konopnickiej na Willesden Green (Parents Association of Maria Konopnicka Polish Saturday School) jest Organizacją Charytatywną zarejestrowaną w Charity Commission i działa w oparciu o Konstytucje Szkoły. Z racji istnienia na terenie Wielkiej Brytanii musi się dostosować do praw i regulacji obowiązujących w tym kraju.


Dyrektor ds. dydaktycznych szkoły zajmuje się sprawami dydaktycznymi oraz kierowaniem i nadzorem Grona Pedagogicznego.


 Zgodnie z Konstytucja Szkoły rodzice dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły stają się członkami Parents Association of Maria Konopnicka Polish Saturday School. Raz do roku (w listopadzie) organizowane jest Walne Zebranie, na które powinni przyjść wszyscy rodzice. Na Walnym Zebraniu, Prezes, Skarbnik i Dyrektor szkoły zdają sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku szkolnym. Obecni na zebraniu rodzice wybierają 5ciu nowych członków Zarządu szkoły, którzy później formują pełen Zarząd. Odbywają się dyskusje i podejmowane są decyzje związane z przyszłą działalnością szkoły.KOMITET RODZICIELSKI


Jest niezbędna częścią szkoły. Składa się z Rodziców - wolontariuszy, którzy chcąc tworzyć społeczność szkolna poświęcają swój czas, energie i pomysły na rzecz Szkoły. Wszelkie działania Komitetu Rodzicielskiego mają na celu usprawnienie i ulepszenie Naszej szkoły.


Komitet zajmuje się również organizowaniem imprez takich jak: teatry, bale karnawałowe, spotkania z Mikołajem, Dzień Dziecka, Festyn na zakończenie roku szkolnego, wycieczki dla klas maturalnych, wyjazd uczniów na Międzyszkolny Dzień dziecka do Laxton Hall i wiele innych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20465
              - 2020/21385
              - 2021/22370

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---