Data aktualizacji: 2024-01-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polskich Orłów w Corbeil
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise Polonica Essonne
Miejscowość *Corbeil Essonnes
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*8 quai de l'Essonne

 

 

Kod pocztowy*

91100 Corbeil Essonnes

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Paryzu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033610989123Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): spocorbeil@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna PASCOAL

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polonica val de Marne- Essonne 108 Rue de Cordon et de Meillant 77111 SOIGNOLLES EN BRIE

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Zajecia odbywaja sie w liceum Lycée Polyvalent Saint Léon w Corbeil, 3 razy w miesiacu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2055
              - 2020/2151
              - 2021/2250
              - 2022/2343
              - 2023/24*38

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

09/09/2023-15/06/2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---