Data aktualizacji: 2023-05-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Św.Małgorzaty Marii w Algonquin
- w języku lokalnym *St.Margaret Mary Polish School
Miejscowość *Algonquin
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*111 south Hubbard Street

 

 

Kod pocztowy*

60102

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 2244360320Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@nasza-szkola.com zastepcadyrektora@nasza-szkola .com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tadeusz Młynek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kostrzewa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

St.Margaret Mary Polish School
Polska Szkoła im. Św.Małgorzaty Marii
111 south Hubbard Street
Algonquin,IL 60102 

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii w Algonquin, jest szkołą, która początkowo funkcjonowała jako Klub Kultury Polskiej przy Parafii Św. Małgorzaty Marii w Algonquin, a następnie jako szkoła, w ramach której działa oddział przedszkolny, ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz trzyletnie liceum. Uczniowie trzeciej klasy liceum kończą edukację w szkole egzaminem maturalnym.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

                Miejscowość Algonquin leży na dalekich północno – zachodnich przedmieściach Chicago. Społeczność polska zamieszkuje nie tylko samą miejscowość Algonquin, ale również nieodległe miejscowości: Carpentersville, Crystal Lake, Barrington, Huntley, Lake in the Hills, Hoffman Estates, Palatine, Bartlett. Ośrodkiem skupiającym Polaków jest Parafia Św. Małgorzaty Marii, administrowana obecnie przez polskich duchownych z Zakonu Franciszkanów.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19540
              - 2019/20530
              - 2020/21330
              - 2021/22440
              - 2022/23440
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zawsze w miesiącu wrześniu w piątek przypadający po pierwszym poniedziałku miesiąca, a kończą się po przepracowaniu 33 tygodni, tj. w trzeci lub czwarty piątek maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
  Uczniowie klasy przedszkolnej i klas zerowych otrzymują dyplomy ukończenia przedszkola czy klasy zerowej. Klasy od pierwszej do siódmej świadectw szkolne odpowiednie dla danego poziomu kształcenia. Klasy ósme otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Natomiast klasy licealne pierwsze i drugie świadectwo licealne, a klasy trzecie świadectwo ukończenia liceum oraz świadectwo maturalne. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Naucyciele zatrudniani są przez dyrekcję szkoły na umowę o pracę, którą odnawia się każdego roku

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---