Data aktualizacji: 2024-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon
- w języku lokalnym *F. Chopin Polish Saturday School in South Croydon
Miejscowość *South Croydon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bynes Road

 

 

Kod pocztowy*

CR2 0PR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447595645015Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psscroydon.kukula@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Kukuła

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Kopeć Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Nasza szkoła działa na zasadzie Limited Company by Guarantee - nr rejestracji 10816878.. Prowadzona jest przez zarząd szkoły, nadzorowana przez Komisję Rewizyjną.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Realizujemy podstawę programową dla uczniów polskich uczących się poza granicami Polski. Wielu nauczycieli z sukcesem pracuje na autorskich programach nauczania, dostosowanych do umiejętności dzieci. Poprzez działania sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne i artystyczne rozwijamy wrodzony potencjał i możliwości dzieci. Specjalnie opracowany program psychologiczno-pedagogiczny pomoże dzieciom w pełnym rozwoju ich osobowości. Wiemy, jak pracować z dziećmi autystycznymi i wymagającymi indywidualnego toku nauczania. Chcemy, by wszyscy uczniowie potrafili swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w języku polskim. Nasza szkoła współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Anglii, przygotowuje do egzaminów państwowych na poziomie GCSE i do I Komunii Świętej.

Patronem Polskiej Szkoły Sobotniej w South Croydon jest Fryderyk Chopin i chcielibyśmy, by muzyka była częścią naszej szkoły. Dysponujemy fortepianem koncertowym, realizujemy konkursy muzyczne i koncerty zarówno dla dzieci i rodziców naszej szkoły jak i dla osób spoza niej. Naszym celem jest także integracja ze środowiskiem, w którym żyjemy i poprzez nasze działania chcemy popularyzować polską kulturę w środowisku angielskim.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

South Croydon jest jedną z największych dzielnic Londynu. Mieszka tu bardzo wielu Polaków, a nasza szkoła jest jednym z miejsc, gdzie mogą oni się spotykać, integrować i działać na rzecz naszej organizacji.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19355
              - 2019/20350
              - 2020/21340
              - 2021/22345
              - 2022/23350
              - 2023/24*310

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym rozpoczynają się w połowie września, a ostatnie na początku lipca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego dzieci utrzymują świadectwa ukończenia klasy. Uczniowie kończą szkołę państwowymi egzaminami GCSE oraz A-level

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
O przyjęciu nauczyciela do pracy decyduje w większości przypadków dyrektor szkoły. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---