Data aktualizacji: 2022-05-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska Mollerussa-Lleida
- w języku lokalnym *Escuela Polaca Mollerussa-Lleida
Miejscowość *Mollerussa
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Avg. Del Cannal, Edifici Sant Jordi s/n, piętro 2, sala nr.3

 

 

Kod pocztowy*

25230 Lleida

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Barcelonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 645553612Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): roza1110@poczta.onet.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Różańska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Różańska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła polska działa przy Stowarzyszeniu Asociacion Polacos Mollerussa.

Adres

Avinguda del Canal,
Edifici Sant Jordi,
s/n, 2 pietro, sala nr.3
25230 Mollerussa
LleidaRok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Do szkoły Polskiej Mollerussa uczęszczają dzieci z rodzin polskich i polsko-katalońskich.

Zajęcia prowadzone są w sobotę lub w niedzielę w zależności od konieczności.

Szkoła pracuje z programem autorskim nauczycieli.

Wartości patriotyczne


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Na terenie prowincji Lleida-Mollerussa mieszkają Polacy pochodzący z różnych regionów Kraju.

Najczęściej są to osoby, które przyjechały pracować sezonowo np. zbiór owoców i postanowiły pozostać w Hiszpanii i tu prowadzic swoje nowe życie.

Nawiązały się przyjaźnie polsko-katalońskiej, które zaowocowały powstaniem nowych rodzin.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2025
              - 2020/2123
              - 2021/2216
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 15 września a kończą 22 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje tylko dyplom ukończenia kursu

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---