Data aktualizacji: 2017-04-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka "Mała Ojczyzna"
- w języku lokalnym *Школка "Маленькая Родина"
Miejscowość *Grodno
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Oktiabrskaja 4-206

 

 

Kod pocztowy*

230023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Grodnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 029 788 73 03Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wnaumowiczpanasiuk@tut.by

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Witalia Panasiuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Witalia Panasiuk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Podróż Sentymentalna"

Białoruś, 230023 Grodno, ul. Oktiabrskaja 4-206


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Szkółka "Mała Ojczyzna" przyjmuje rocznie do 100 uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Grodno-polskie miasto do 1939r. Mieszkają Polacy, katolicy.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy i Certyfikaty.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor. Umowa.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---