Data aktualizacji: 2024-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. M. Kopernika w Memphis, TN.
- w języku lokalnym *Nicolaus Copernicus School of Polish Culture and Language
Miejscowość *Memphis, TN
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*329 Spruce Glen Cv

 

 

Kod pocztowy*

38018

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Waszyngton
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 901 6019762Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): magdalenateodorowicz@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Teodorowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Teodorowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. M. Kopernika

329 Spruce Glen Cv

Cordova, TN 38018

USA 


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Podstawowym założeniem działalności Szkoły było przekonanie uczniów, że szkołę daje się lubić i że warto uczyć się języka polskiego. Dołożono wszelkich starań, żeby zajęcia były nauczające, ale i pełne wigoru, ciekawe i barwne. W celu szerzenia tradycji i kultury polskiej w ciągu roku szkolnego podkreślane są święta zarówno o charakterze narodowym jak i religijnym. Wigilię Bożego Narodzenia uświetniają uczniowie przedstawieniami, a nauka okolicznościowych wierszy i piosenek rozszerza słownictwo. Wielkanoc to dekorowanie jajek, poznawanie symbolicznych potraw i obrzędów. Życzenia po polsku pisane na okoliczność Dnia Matki, Dnia Ojca, Walentynki i innych sprawiają adresatom przyjemność i robią wrażenie. Nasza dumę narodową stanowią wielcy, znani Polacy, których osiągnięcia poznają uczniowie na lekcjach. Poczet królów polskich jest jak ciekawa bajka, której chce się słuchać. O Polsce leżącej w sercu Europy z wybrzeżem Bałtyku, Wisłą, jeziorami, lasami, górami, Warszawą, starym Krakowem i innymi pięknymi zakątkami pamięta się z sentymentem i chętnie pogłębia swoją geograficzną wiedzę.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2019
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2312
              - 2023/24*15

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia prowadzone są we wtorki i środy od września do maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia kursu języka polskiego wydawane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wolonriat, osoby prowadzące zajęcia są po wyższych studiach ukończonych w Polsce.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---