Data aktualizacji: 2024-02-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Dywizjonu 303 w Londynie
- w języku lokalnym *303 Squadron Polish Saturday School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Teresa's RC Primary School, 22-24 Montacute Road, Morden

 

 

Kod pocztowy*

SM4 6RL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7922 369091Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): administrator@szkola303.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sebastian Wopiński

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sonia Wojciechowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

303 Squadron Polish Saturday SchoolRok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia im. Dywizjonu 303 w Londyn Sutton jest szkołą społeczną w której uczniowe uczą się jezyka polskiego, historii, geografii a także wspaniałych polskich tradycji i patriotyzmu. Szkoła przygotowuje do egzaminów państwowych GCSE a w przyszłości także A-Level.

Szkoła jest także organizacją polonijną prowadzącą działalność w krzewieniu wiedzy historycznej a także prowadzącą liczne działania i podejmującą inicjatywy polonijne promujące polską kulturę, historię, sztukę i tradycje na terenie Wielkiej Brytanii. 

Co roku jest współorganizatorem polskiej grupy "Poles in LNYDP" w Londyńskiej Paradzie Noworocznej promując polską kulturę przed setkami tysięcy zgromadzonych na ulicach Londynu i setkami milionow przed telewizorami na całym świecie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska Sobotnia Szkoła im. Dywizjonu 303 działa w południowej części Londynu na granicy dzielnic Sutton/Morden położonych w hrabstwie Surrey.

W Morden i Sutton a także w okolicznych miejscowościach społeczność polska liczy sobie kilkanaście tysięcy osób.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19215
              - 2019/20200
              - 2020/2190
              - 2021/22100
              - 2022/23120
              - 2023/24*120

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z kalendarzem dostępnym na stronie internetowej naszej szkoły. W tym roku szkolnym rozpoczęly się 9 września 2023r a zakończą się 29 czerwca 2024r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wydajemy świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia przedszkola

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--