Data aktualizacji: 2024-01-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Harrogate
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Harrogate
Miejscowość *Harrogate
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Harrogate High School, Ainsty Road

 

 

Kod pocztowy*

HG1 4AP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447594845558Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pssharrogate@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Gorczak \Anna Chojnowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Gorczak \Anna Chojnowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola prowadzona przez osobę prywatną, zarejestrowana w Companies House, company number 10257935:

Companies House

Crown Way

Cardiff

CF14 3UZ
Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Harrogate powstała w styczniu 2011 roku.
Celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego w mowie i piśmie oraz elementów historii i geografii Polski. Dzieci w wieku od 5 do 15 lat uczą się języka polskiego od podstaw oraz przygotowują się do egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego. Pielęgnujemy nasza kulturę, tradycje i obyczaje oraz katolickie wartości jednocześnie doceniając wartości i kulturę innych narodów, a w szczególności kulturę brytyjską. Szkoła wspiera integrację polskiej społeczności z lokalną społecznością brytyjską poprzez udział w lokalnych piknikach, prezentowanie naszych strojów ludowych, tańców tradycyjnych oraz polskich potraw. 
Zajęcia szkolne odbywają stacjonarnie się w soboty, według kalendarza szkolnego, w godzinach 9.45 – 13.00 w Harrogat High School, Ainsty Road, Hg1 4AP. W czasie ograniczeń z powodu Covid 19 zajęcia szkolne odbywają się w systemie zdalnym - od 21 marca 2020 roku.
Szkołę prowadza wolontariusze, którzy poświęcają swój czas i umiejętności na rozwój placówki i propagowanie polskich wartości.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1967
              - 2019/2073
              - 2020/2146
              - 2021/2263
              - 2022/2354
              - 2023/24*52

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zwykle w pierwszą sobotę października a kończą w ostatnią sobotę czerwca lub pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nz zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują dyplomy - w klasie "0" i świadectwa - w pozostałych klasach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele zatrudnieni sa przez zarzad szkolny na zasadach wolontariatu i otrzymują zwrot poniesionych kosztów, tzw. Out of pocket expenses.

Jest również możliwość pracy jako osoba samozatrudniona.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---