Data aktualizacji: 2024-02-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Marii Chrzanowskiej w Edmonton
- w języku lokalnym *Maria Chrzanowska Polish School
Miejscowość *Edmonton
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*P.O Box 4403 South Edmonton

 

 

Kod pocztowy*

T6E 4T5

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Vancouver
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 7805040594Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschooledmonton@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Guzik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Guzik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Society for the Propagation of Polish Language and Culture

5503-39 Avenue

Edmonton, Alberta

T6L 1B7

Kanada


Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *

Szkola dziala od 33 lat. Jest szkola spoleczna, wspierana przez rodzicow.

Rok szkolny rozpoczynamy na poczatku wrzesnia i konczymy w druga sobote czerwca. Zwykle obejmuje on okolo 30 sobot. Zajecia trwaja od 9:00 do 12:00. Nasz program obejmuje nauczanie jezyka polskiego z elementami historii i geografii Polski - od przedszkola do klasy 9.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1973
              - 2019/2091
              - 2020/2152
              - 2021/2260
              - 2022/2380
              - 2023/24*80

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny 2023/24

poczatek roku - 9 wrzesnia

zakonczenie roku - 15 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa ukonczenia poszczegolnej klasy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Komitet Rodzicielski

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---