Data aktualizacji: 2017-04-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Św. Wincentego Pallottiego
- w języku lokalnym *St. Vincent Pallotti Polish School
Miejscowość *RIDGEWOOD, New York 11385-1399
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*382 Onderdonk Ave.

 

 

Kod pocztowy*

11385-1399, USA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

w Nowym Jorku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 718 821 0231Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 718 628 73 04

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): saloysius@nyc.rr.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Kamilla Gospodarzec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Fr. Jerzy Półtorak, proboszcz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

St. Aloysius RC Church

382 Onderdonk Ave., Ridgewood

NY 11385-1399 USA


Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *


Od wielu pokoleń Polacy opuszczali ziemię ojczystą w poszukiwaniu chleba, wolności, lepszego bytu. I jeżeli z ziemi ojczystej, jako cały swój dobytek wywozili najczęściej tylko "pracowite ręce i serce ochocze", to także zabierali ze sobą wiekowe przywiązanie do wiary ojców, które nakazywało im "nie rzucim Chryste świątyń Twych". To jest polska tradycja, to jest w polskich genach. Tak było i w tej Parafii, kiedy przybył ks. Marek Rudecki, pallotyn w dniu 6 stycznia 2004 r.

W dniu rozpoczęcia, 15 lutego 2004 r. przewodniczył tej Mszy św. i kazanie wygłosił ks. mg lic. Marek Rudecki SAC. W kazaniu podziękował Bogu za cud miłosierdzia, który spełnił wieloletnie starania Polaków o polską Mszę św. i zawierzył Matce Bożej z Częstochowy najmłodszą wspólnotę polską w Nowym Jorku.

Ambasador Polski z Waszyngtonu – pan Przemysła Grudziński skierował następujące słowa:

Szanowny Księże, proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji w związku z uzyskaniem zgody na prowadzenie polskiego duszpasterstwa w Kościele św. Alojzego na Ridgewood, w NY.

Jestem głęboko przekonany, że możliwość uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w ojczystym języku jest wspaniałą wiadomością dla stale powiększającej się społeczności polskiej zamieszkującej Ridgewood.

Parafianie – Polacy mogą realizować w ten sposób swoje potrzeby duchowe oraz kultywować polskie tradycje, co z pewnością przyczynia się do poczucia bliskości i podtrzymania więzi z odległą Ojczyzną…”
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła Polska powstała wraz z powstaniem duszpasterstwa w języku polskim przy tutejszej Parafii na Ridgewood.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

  1. Początek zajęć w drugim tygodniu września
  2. Koniec w pierwszym tygodniu czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

  1. Świadectwa  po angielsku i po polsku ukończenia klasy SP dla wszystkich uczniów oraz dyplomy dla absolwentów 8 klas.
  2. Ponadto dyplomy i wyróżnienia dla najlepszych uczniów


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---