Data aktualizacji: 2024-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *7874-Polska Szkoła Sobotnia im.Adama Mickiewicza w Blackburn
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Blackburn
Miejscowość *Blackburn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Suite 21 Kings Court, 33 King Street, Blackburn, BB2 2DH

 

 

Kod pocztowy*

BB2 2DH , OLSJ- BB1 1PY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7828812243Faks (z numerem kierunkowym kraju) www.polskaszkolablackburn.co.uk

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola.blackburn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wioleta Serocka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wioleta Serocka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Saturday School Blackburn(adres rejestracji szkoły w Companies House)

Suite 21 Kings Court,

33 King Street,

Blackburn,

BB2 2DH

 

Zajęcia szkolne odbywają się w budynku

Our Lady and St John

 North Rd,

Blackburn, BB1 1PY

Szkoła prowadzona jest przez zarząd, który składa się z dyrektora , z-cy dyrektora i 2 członków zarządu - którzy są nauczycielami szkoły. Szkoła posiada również Zarząd Opiekuńczy jako organ doradczy.Szkoła zarejestrowana jest w Polskiej Macierzy Szkolnej jako organizacji zrzeszającej polskie szkoły w Wielkiej Brytanii.


Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła jest szkołą przedmiotów ojczystych co oznacza, że dzieci uczą się przedmiotów ojczystych : języka polskiego, historii Polski, geografii Polski oraz tradycji i kultury polskiej.

Poprzednie ID w bazie (7319)Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Blackburn – miasto w Wielkiej Brytanii, w północno -zachodniej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Lancashire, w dystrykcie Blackburn with Darwen. Leży 14,3 km na wschód od miasta Preston, 39,8 km na południowy-wschód od miasta Lancaster i 296,6 km na północny-zachód od Londynu.

W 2001 roku miasto liczyło 105 085 mieszkańców.

Blackburn było już znane od XVIII wieku jako ośrodek przemysłu bawełnianego; obecnie rozwinięty przemysł maszynowy, elektrotechniczny i chemiczny. Muzeum włókiennictwa.

 W Blackburn  istnieje od końca lat 40 Polska Parafia NMP Królowej Polski, która zrzesza społeczność polską.

 Polski Ośrodek Katolicki mieści się przy 44 Preston New Road Blackburn BB2 6AH.

 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19106
              - 2019/20136
              - 2020/21128
              - 2021/22145
              - 2022/23135
              - 2023/24*120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszą sobotę września a kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkoła wydaje świadectwa ukończenia danej klasy z ocenami, które dziecko osiągnęło z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski i religii.

Na zakończenie szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły  ojczystej z ocenami końcowymi z w/w przedmiotów.


Świadectwa drukowane są przez Polską Macierz Szkolną.      
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele pracują jako wolontariusze.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---