Data aktualizacji: 2023-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej w Leuven
- w języku lokalnym *Poolse School Leuven
Miejscowość *Leuven
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*'s Hertogenlaan 55, 3000 Leuven

 

 

Kod pocztowy*

3000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Brukseli
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +32 472286925Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://www.polskaszkolaleuven.eu

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolawleuven@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Grabiec

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Grabiec, Elzbieta Czarnecka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Poolse School Leuven vzw

's Hertogenlaan 55

3000 Leuven

Belgia


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z  własnych skryptów opracowanych i dostosowanych do dzieci uczących się języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, skrypty te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

Wszyscy uczniowie są objęci opieką psychologiczną i logopedyczną.

W klasach 1-3 pracujemy na podstawie ułożonego przez nas skryptu, dopasowanego do potrzeb naszych dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez wykształconych pedagogów.

Nasza oferta obejmuje również lekcje religii i kursy dodatkowe dla dzieci i dorosłych.

 

Oprócz szkoły oferujemy także przedszkole.

Przedszkole ma na celu:

·         respektowanie praw dziecka

·         wspomaganie rozwoju polskości w dziecku 

·         wpajanie pozytywnych wartości społecznych i moralnych

·         wpajanie dumy z bycia Polakiem

·         przybliżanie kultury i tradycji polskiej 

Programy realizowane w przedszkolu są autorskie i dostosowane do potrzeb dzieci przebywających poza granicami Polski.

Nauka poprzez zabawę obejmuje wiedzę przyrodniczą, geograficzną, muzyczną i przede wszystkim językową.

Przedszkole posiada  kompetentną, bardzo zaangażowaną, kreatywną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Leuven jest miasteczkiem uniwersyteckim, tętniacym życiem, multikulturowym miejscem spotkań.

Polonia w Leuven jest trzecią mniejszością i są to ludzie wspaniale zintegrowani z lokalną populacją.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19140
              - 2019/20165
              - 2020/21174
              - 2021/22208
              - 2022/23215
              - 2023/24*230

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynamy w drugim lub trzecim tygodniu września do trzeciego tygodnia czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa szkolne


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoly na podstawie dyplomu, doswiadczenia i rozmowy kwalifikacyjnej

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---