Data aktualizacji: 2020-12-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnio-Niedzielna Szkoła Języka Polskiego Sióstr Dominikanek w Czortkowie
- w języku lokalnym *Суботньо - недільна школа польської мови сестер-домініканок в Чорткові
Miejscowość *Czortków
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Chopina 1

 

 

Kod pocztowy*

48500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380634107737Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dominikankichortkiv@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s. Marcelina Joanna Mańka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Delegatura Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
Ul. Teslenka 1a
80300 Żółkiew
Ukraina


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły zapisało się ponad 71 uczniów w wieku 6-18 lat. Uczniowie są podzieleni na grupy lekcyjne ze względu na wiek (w przypadku pierwszego roku nauki) oraz ze względu na stopień zaawansowania znajomości języka polskiego (w przypadku kontynuacji nauki).

Nauczycielki:

s. Marcelina Joanna Mańka OP (dyrektor szkoły)

s. Tarzycja Katarzyna Kogut OP

s. Eugenia Małgorzata Woźniak OP

Przedmiotami nauczanymi w szkole są język polski z elementami kultury i historii Polski oraz katecheza. Przy szkole działa także prowadzona przez dominikanki świetlica dla dzieci z elementami języka polskiego. Uczęszczające do niej dzieci mogą każdego dnia zjeść ciepły posiłek, przygotować się do lekcji oraz wziąć udział w organizowanych dla nich zajęciach plastycznych, muzycznych, kulinarnych i kulturoznawczych. Szkoła podejmuje działania edukacyjne i wychowawcze także podczas wakacji letnich i ferii zimowych, organizując dla dzieci wypoczynek w formie półkolonii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Czortków to miasto w województwie tarnopolskim, zamieszkałe przez ok. 30 000 osób. Lokowane zostało w 1522 r. przez Jerzego Czortkowskiego, następnie należało do rodzin Golskich, Potockich, Wróblewskich i Sadowskich. Do 1939 r. miasto było zamieszkałe w większości przez Polaków. Obecnie na terenie miasta, oprócz nas działają dwie organizacje polonijne: Powiatowa Społeczna Organizacja "Polsko - Ukraińskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo im. A. Mickiewicza" w Czortkowie oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2171
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Siostry, które są nauczycielkami kierowane są do pracy w Żółkwi  i Czortkowie przez Władze Wyższe Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---