Data aktualizacji: 2023-09-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Maksymiliana Kolbe w Scunthorpe
- w języku lokalnym *Maksymilian Kolbe's Polish Saturday School in Scunthorpe
Miejscowość *Scunthorpe
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*265 Frodingham Road

 

 

Kod pocztowy*

DN15 7NS

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447722769455Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola.sobotnia.m.kolbe@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Grab

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Suma Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Sobotnia im. Maksymiliana Kolbe w Scunthorpe - szkoła  nie ma organu prowadzącego ją.

Działamy przy Polskim Klubie w Scunthorpe i we współpracy z Klubem

Polish Social Centre

265 Frodingham Rd, Scunthorpe DN15 7NS

Phone01724 868724

Rok powstania szkoły.*
1975
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia działa w Scunthorpe  od 1975 roku.  Nie jesteśmy szkołą dużą, ale rozrastamy się  - aktualnie pracujemy w systemie 3 zmianowym - mamy 3 klasy rano, 2 w południe  i 3 po południu dla młodszych dzieci. Uczą się u nas dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Szkoła działa nieprzerwanie przy Polskim Klubie w Scunthorpe i dzięki jego wsparciu - jeden z nauczycieli zatrudniony jest przez Klub, pomieszczenia wynajmujemy za symboliczną roczną opłatę. Celem Szkoły było i jest krzewienie tradycji i kultury polskiej, nauka języka polskiego  i historii Polski. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów GCSE z języka polskiego . Od kilku lat prowadzimy też zajęcia przygotowujące do A-level.  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1980
              - 2019/2082
              - 2020/2180
              - 2021/2280
              - 2022/2375
              - 2023/24*90

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się o 8.45 do 11.00, druga grupa 11.15-13.30, a najmłodsze dzieci mają zajęcia od 13.45-15.15.

Zajęcia klasy A level odbywają się dwa razy w miesiącu 8.45-11.00

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła oraz Polski Klub, przy którym szkoła działa.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---