Data aktualizacji: 2017-03-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *7859- Polska Szkola Sobotnia przy parafii Sw. Cyryla i Metodego
- w języku lokalnym *.
Miejscowość *Nowy Jork
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*150 Dupont Street

 

 

Kod pocztowy*

11222

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1516-279-7609Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): andraka@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Andraka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla I Metodego

150 Dupont Street

Brooklyn ,NY 11222

 


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi zajęcia w piątek i sobotę . W piątek zajęcia odbywają się z uczniami kl. VII-XII ,w sobotę od oddziału przedszkolnego –trzylatki do klasy VI.

Uczniowie uczą się języka polskiego ,geografii ,historii , tradycji i kultury polskiej, muzyki i plastyki.

W klasie IX uczniowie zdają egzamin LOTE z języka polskiego ,zaś po ukończeniu klasy XII zdają egzamin certyfikacyjny z języka polskiego jako obcego.

Prowadzone  zajęcia pozalekcyjne : kolko plastyczne ,muzyczne ,szachy,

matematyczne ,zbiorki zuchowe,harcerskie, odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi :pisarze ,artyści z Polski . Nauczycielom ,rodzicom ,uczniom prowadzone  warsztaty z zakresu psychologii,metodyki języka polskiego ,plastyczne ,muzyczne ,teatralne.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---