Data aktualizacji: 2023-10-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA
- w języku lokalnym *MARIA SKLODOWSKA-CURIE POOLSE SCHOOL IN LEUVEN - DASKALIA VZW
Miejscowość *Leuven
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*Wipstraat 2A

 

 

Kod pocztowy*

3010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 32 486 23 14 32Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@daskalia.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Gajewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Radomska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

DASKALIA - CENTRUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO w LEUVEN

Wipstraat 2A

3010 Kessel-Lo


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

POLSKA SZKOŁA w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA została stworzona w 2013r. z myślą o dzieciach pochodzenia polskiego, a także tych, które chciałaby poznać Polskę i uczyć się języka polskiego.  Głównym celem POLSKIEJ SZKOŁY w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA jest nauczanie języka polskiego jak również promocja kultury, czytelnictwa i tradycji polskiej w środowisku międzynarodowym uniwersyteckiego miasta Leuven w Belgii. 

Proponujemy ciekawe zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat, ale wiele innych możliwości spotkania z polską kulturą, tradycjami i językiem polskim.  W POLSKIEJ SZKOLE w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA. Korzystamy z programów autorskich uwzględniających w szczególny sposób rozwój i potrzeby dzieci dwujęzycznych na emigracji.  Ponadto, zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

Rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci polonijnych oraz nauka elementów tradycji i kultury są dokładnie określone w projekcie pedagogicznym POLSKIEJ SZKOŁY w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA realizującym jednocześnie cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty MEiN. Metody aktywne w POLSKIEJ SZKOLE w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA pomagają w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka, który uczy się przede wszystkim przez doświadczenia w grupie polskojęzycznej.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiejLiczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19145
              - 2019/20185
              - 2020/21175
              - 2021/22160
              - 2022/23130
              - 2023/24*105

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Dokładny kalendarz zajęć na dany rok szkolny podany jest na stronie www.daskalia.eu

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo końcowe 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarzad Centrum Kultury i J. Polskiego - Daskalia "zatrudnia" nauczycieli na podst. umowy z wolontariuszem lub umowy o dzielo (+faktury). 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---