Data aktualizacji: 2021-03-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Rada Oświaty Polonijnej
- w języku lokalnym *Consiglio dell'Istruzione Polacca in Italia
Miejscowość *Campo San Martino - Padwa
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Leonardo Da Vinci 63

 

 

Kod pocztowy*

35010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Mediolan
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 392 302 9266Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@radaoswiaty.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Wesołowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rada Oświaty Polonijnej we WłoszechRok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Priorytetem Rady Oświaty Polonijnej jest wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc opiera się m.in  na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

Struktura Rady jest otwarta na przyjęcie nowych placówek edukacyjnych.

W ciągu 6 lat działalności zorganizowaliśmy liczne krajowe konferencje metodyczne i webinaria dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech.  Pomagamy nowym organizacjom w zakładaniu placówek oświatowych. Stworzyliśmy mapę szkół polonijnych we Włoszech. W ramach promocji dwujęzyczności nakręciliśmy spot telewizyjny o zaletach dwujęzyczności, opublikowaliśmy przewodnik dla szkół polonijnych we Włoszech.

Przeprowadziliśmy konkursy plastyczne dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

ro

ROP obejmuje swoją działalnością terytorium Włoch.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech zrzesza obecnie 15 szkół społecznych.

Zadaniem ROP jest wspieranie oświaty polonijnej we Włoszech, reprezentowanie i współpraca z placówkami dyplomatycznymi i innymi organizacjami i instytucjami.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19520
              - 2019/20600
              - 2020/21444
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do  czerwca każdego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia i wewnętrzne certyfikaty/świadectwa  uczestnictwa w zajęciach szkolnych, przedszkolnych.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoły przeważnie funkcjonują przy stowarzyszeniach, które są odpowiedzialne za dobór nauczycieli i animatorów oświaty. Najczęściej animatorzy - nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--