Data aktualizacji: 2023-03-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Umbrii, w ramach projektu Szkoły Regionalnej
- w języku lokalnym *Scuola di Lingua e Cultura Polacca ANDERS in Umbria
Miejscowość *Perugia
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Str. Ponte della Pietra - S. Vetturino, 2A, 06129 Perugia PG 06129

 

 

Kod pocztowy*

06129

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat RP w Rzymie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 3345446405Faks (z numerem kierunkowym kraju) https://www.anders-szkolapolska.it/pl/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): czerwinska.italy@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Wieczorek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Czerwinska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Umbrii powstała jako filia Szkoły ANDERS w Marche. 
Placówka działa pod patronatem Stowarzyszenia Polsko - Włoskiego Nowego w Marche oraz Konsulatu Honorowego RP w Ankonie. Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Umbrii mieści się w lokalu Oratorium im. Jana Pawła II w Perugii. 
Zajęcia prowadzone są przez 3 mamy założycielki, z których dwie są nauczycielami z uprawnieniami do zawodu zdobytymi w Polsce. 
Kadra nauczycielska szkoli swoje kompetencje uczestnicząc w kursach doskonalenia kompetencji nauczycielskich organizowanych przez instytucje wspierające Polonię, takie jak Wspólnota Polska. 

Zajęcia szkolne obejmują: naukę języka polskiego jako drugiego, elementy geografii, historii oraz kultury Polski.
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w sobotnie popołudnia, wg ustalonego kalendarza zajęć. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Perugia jest głównym miastem Regionu Umbria we Włoszech. Region ten zamieszkuje duża społeczność polska, z największym zagęszczeniem w Perugii i okolicach. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1929
              - 2019/2034
              - 2020/2110
              - 2021/2210
              - 2022/238
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Planowane rozpoczęcie zajęć: październik
Koniec zajęć szkolnych: czerwiec. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenie uczestniczenia w zajęciach na zakończenie roku szkolnego.  

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele przedstawiają życiorys do wiadomości Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego oraz Konsulatu Honorowego w Ankonie, instytucji patronujących placówce. Nauczyciele są wolontariuszami i nie są zatrudnieni. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---