Data aktualizacji: 2020-02-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Katolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Newark
- w języku lokalnym *Holy Trinity Polish Catholic School
Miejscowość *Newark
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*94 Boundary Road (Holy Trinity Catholic Academy)

 

 

Kod pocztowy*

NG24 4AU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4407519223773Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolanewark@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Ledzion

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Daniel Ledzion Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła Katolicka w Newark

94 Boundary Road

NG24 4AU, Newark

United Kingdom


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła jest placówką społeczną, prowadzoną przez rodziców. Uczęszczają do niej dzieci od 7 do 16 lat. Głównym celem szkoły jest przygotowanie dzieci do egzaminu GCSE z języka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1953
              - 2019/2049
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---