Data aktualizacji: 2023-11-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Marche, w ramach projektu Szkoły Regionalnej
- w języku lokalnym *Scuola di Lingua e Cultura Polacca ANDERS nelle Marche
Miejscowość *Casette Verdini, Macerata
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Vincenzo Cento, 62010, POLLENZA, Italia

 

 

Kod pocztowy*

62010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ambasada RP w Rzymie, Konsulat Honorowy RP w Ankonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +393476846722Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolskawmarche@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Traczewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Traczewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła działa pod patronatem Stowarzyszenia Polsko Włoskiego Nowego w Marche
oraz Konsulatu Honorowego RP w Ankonie 


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Siedziba szkoły mieści się na przedmieściach miasta Macerata, w oratorium kościoła w Casette Verdini. Miejsce z wygodnym dojazdem i parkingiem. Trzy wynajmowane salki znajdują się na pierwszym piętrze. Można też korzystać z wielkiego salonu, gdzie odbywają się zajęcia wspólne dla wszystkich 3 klas. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoła Anders powstała w regionie Marche, wśród wzgórz miasta Macerata, na centralnym wybrzeżu Adriatyku. Region ten jest zamieszkiwany przez wielu Polaków, ale nie jest to społeczność skoncentrowana w większych miastach lecz rozsiana po miastach
i miasteczkach. Wielu obywateli polskiego pochodzenia zamieszkuje tu tylko w celach zarobkowych, a ich rodziny mieszkają w Polsce. Uczniowie Szkoły Anders pochodzą z różnych okolic prowincji Macerata i regionu Marche. Są to głównie dzieci pochodzenia polskiego, z rodzin polsko-włoskich, gdzie najczęściej mama jest Polką a tata Włochem.  Ze względu na rozsianie rodzin po całym regionie Marche, rodziny dojeżdżają na zajęcia pokonując spore odległości. Szacunkowo w Regionie Marche zamieszkuje ok. 5000 Polaków. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1941
              - 2019/2032
              - 2020/2126
              - 2021/22
              - 2022/2326
              - 2023/24*31

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Co roku, we wrześniu, ustalany jest kalendarz zajęć. Rozpoczynają się one w październiku a kończą w maju, tak aby na początku czerwca zorganizować uroczyste rozdanie certyfikatów. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na koniec roku szkolnego Szkoła Anders wydaje certyfikat uczestnictwa w zajęciach projektu regionalnego z języka i kultury polskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są wolontariuszami, którzy nie pobierają wynagrodzenia. Nauczycielom przysługuje zwrot kosztów dojazdu do placówki.
Dobór kadry nauczycielskiej odbywa się po uprzednim przesłaniu CV kandydata do Zarządu Stowarzyszenia AIPN w Marche patronującemu placówce oraz do wiadomości Konsulatu Honorowego RP w Ankonie. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---