Data aktualizacji: 2020-12-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio-niedzielna działająca przy Centrum Kultury Polskiej "Więź" w rejonie ałmatyńskim
- w języku lokalnym *Cубботняя школа
Miejscowość *Żanaszar, Tałgar, Kapszagaj, Issyk, Belbułak
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Abaja 20/17

 

 

Kod pocztowy*

050000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

ałmatyński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77774330794Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lucyna.ejma@opreg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tatiana Sławecka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lucyna Ejma Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła sobotnio-niedzielna działająca przy Centrum Kultury Polskiej "Więź" w Ałmaty

Prezes - Tatiana Sławecka

ul. Abaja 20/17 

050000 Ałmaty

KazachstanRok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
Zajęcia prowadzone są w pięciu miejscowościach w różnych miejscach i różnych warunkach. Zajęcia prowadzone są dla młodzieży, która najczęściej chce wyjechać na studia do Polski oraz dla dorosłych, którzy chcą poznać język swoich przodków. Podstawowym celem pracy nauczyciela jest propagowanie języka polskiego oraz integracja środowiska polonijnego.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W obwodzie ałmatyńskim mieszkają potomkowie Polaków zesłanych do Kazachstanu w 1936 roku z terenów dzisiejszej Ukrainy, a dokładnie z obwodu żytomierskiego. Miejscowości, w których prowadzone są zajęcia, leżą w południowym Kazachstanie, są oddalona od Ałmaty od 20 do 70 km. 

 Język polski jest nauczany w Belbułaku, Żanaszarze, Tałgarze, Issyku i Kapszagaju. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19126
              - 2019/20118
              - 2020/21121
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje zaświadczeń.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
W szkole pracuje nauczyciel delegowany przez Orpeg.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---