Data aktualizacji: 2024-06-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Ludoteka WOJTEK w Ascoli Piceno (Marche),
- w języku lokalnym *Ludoteca Polacca WOJTEK ad Ascoli Piceno (Marche)
Miejscowość *Ascoli Piceno
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Assisi 2

 

 

Kod pocztowy*

63100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat RP w Rzymie,
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (39) 333 2700 309Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaludotekaascoli@libero.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Rzeczkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Rzeczkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Włosko- Polskie Ludoteka WOJTEK 

Associazione  Italo  Polacca Ludoteka Wojtek 

Via Tolentino 12, 63100 Ascoli Piceno 
Marche,    ITALIARok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Polska Ludoteka „WOJTEK”  zajmuje dwie aule w Parafii Cuore Immacolato di Maria w Ascoli Piceno, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Via Assisi 2 (zdjęcie w załączniku)

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 17:00- 19:00

Na zajęcia uczęszcza około 38  dzieci w wieku szkolnym od  4- 14 lat.

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe:

- grupa przedszkolna (3 - 6 lat) (poniedziałek)

- grupa szkolna (7-12 lat)  (środa i sobota)

- grupa młodzieżowa (13-18 lat)   (środa)

Poziom znajomości języka polskiego dzieci jest różny. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i „kolorowy” sposób, więc nasze dzieci z niecierpliwością oczekują kolejnych spotkań.  Czekamy na nowych ochotników chętnych  by poznać nasz ojczysty język i zwyczaje oraz kulturę polskiego narodu.

Celem naszych spotkań, podobnie, jak większości tego typu instytucji polonijnych jest przede wszystkim nauka języka polskiego. Pragniemy rozbudzić chęć porozumiewania się w tym języku, zarówno podczas zajęć w Ludotece, jak i w domach rodzinnych, co ułatwi dzieciom utrwalanie języka. Nauka odbywać się będzie w formie przystępnej, na lekcjach nie brakuje polskich piosenek, wierszy, kolorowania symboli narodowych, świąt i obyczajów, polskich gier i zabaw, wycinanek, prac związanych z porami roku, ilustracji, kart obrazkowych, ćwiczeń ze słuchu, przedstawień i teatrzyków. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1941
              - 2019/2047
              - 2020/2140
              - 2021/2238
              - 2022/2340
              - 2023/24*38

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od września do czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach Ludoteki w danym roku szkolnym. Dla uczniów wydawane są również  polskie legitymacje szkolne. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele działają w formie wolontariatu, nie są zatrudnieniLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---