Data aktualizacji: 2023-03-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA IM. ŚW.KRÓLOWEJ JADWIGI FOREST GATE – ILFORD
- w języku lokalnym *The Polish Saturday School ( Forest Gate- Ilford)
Miejscowość *Ilford- Forest Gate
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Morland Road,

 

 

Kod pocztowy*

IG1 4JU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447515932855Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): justyna.fronc2@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Hoch-Zielonka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Nasza szkoła działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą.Rok powstania szkoły.*
1956
Krótki opis szkoły *

Nasza szkoła działa pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej za Granicą. Prowadzimy naukę dla dzieci polskich i pochodzenia polskiego mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Dzieci przyjmowane są do naszej szkoły po ukończeniu 5-go roku życia. Prowadzimy również dwie grupy przedszkolne.

 

Zajęcia odbywają się od początku września do końca czerwca, w soboty od godziny 9.30 do 13.15. W roku szkolnym 2022-23 będą to 32 soboty (z wyjątkiem sobót przypadających na okres ferii i wakacji).

 

Nauka w szkole obejmuje cztery przedmioty: język polski, historię i geografię Polski oraz religię. Program nauczania opracowany jest w celu przygotowania uczniów do egzaminów GCSE, AS i A2 z języka polskiego.

  

Nasz cel to szerzenie wiedzy ogólnej o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim, utrwalanie wśród dzieci poczucia polskiej tożsamości i patriotyzmu, a także niesienie radości płynącej z przebywania z rówieśnikami dzielącymi podobne dziedzictwo kulturowe.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19560
              - 2019/20460
              - 2020/21458
              - 2021/22510
              - 2022/23520
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się 10.09.22 r, a zakończenie roku  szkolnego jest 24.06.2023r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku każdy uczeń otrzymuje Świadectwo Szkolne z ocenami końcowymi.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zarząd szkoły zatrudnia Dyrektora, Grono Pedagogiczne i innych pracowników w imieniu szkoły.

Pracownicy posiadają umowę o pracę lub są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---