Data aktualizacji: 2024-02-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Plainfield
- w języku lokalnym *Polish Suplementary School in Plainfield
Miejscowość *Plainfield, New Jersey
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*368 Sumner Ave, Plainfield, NJ

 

 

Kod pocztowy*

07062

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 732 266 4310Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaplainfield@outlook.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Benewiat

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Benewiat Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

St. Bernard and St Stanislaus

368 Sumner Ave, Plainfield, NJ 07062


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Dokształcająca
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1977
              - 2019/2087
              - 2020/21102
              - 2021/22110
              - 2022/23110
              - 2023/24*102

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od września do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---