Data aktualizacji: 2023-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA
- w języku lokalnym *Czestochowa Polish Language School
Miejscowość *Doylestown, PA
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*654 Ferry Rd.

 

 

Kod pocztowy*

18901

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 215-345-0600Faks (z numerem kierunkowym kraju) +1 215-348-2148

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): czestochowaschool@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Mikoluk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

o. Karol Jarzabek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The National Shrine of Our Lady of Czestochowa

654 Ferry Road

PO Box 2049

Doylestown, PA 18901

USARok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa przy Sanktuarium w Amerykańskiej Czestochowie. Szkoła liczy 126 uczniów . W szkole mamy 8 oddzialow: grupa przedszkolna, , zerówka, klasa I, klasa II, klasa III , klasa  IV, klasa V i VI, klasa VII i VII. liceum , klasa angielskojęzyczna

Mamy również naprzemiennie lekcje muzyki i tańca. Dzieci ucza sie religii.

W szkole mamy 3 grupy jezyka polskiego dla doroslych (13 osob)

grypa poczatkowa , sredniozaawansowana , zaawansowana 

Szkoła bierze udział w uroczystosciach koscielnych ( Niedzieal Palmowa, Jasełka, Boże Ciało)


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1982
              - 2019/20103
              - 2020/21112
              - 2021/22128
              - 2022/23126
              - 2023/24*117

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpczynaja sie we wrześniu a koncza sie w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkola podlega Centrali Polskich Szkol w Nowym Jorku, uczniowie otrzymuja swiadectwa Centrali na zakonczenie roku szkolnego.

Po zdaniu egzaminu LOTE uczniowie otrzymują wpis na świadectwie (transcript) szkoły amerykańskiej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły , na podstawie  kwalifikacji, doświadczenia po akceptacji Zarządu Szoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---